Visi sud pretraga
23.06.2017.

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Раданка Лојанице („Заменик ОЈТ Нови Пазар“)

Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Раданка Лојанице, због...

[ Детаљније ]

23.06.2017.

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Оливера Дулића и других

Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Оливера Дулића и других, због...

[ Детаљније ]

16.06.2017.

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Југослава Петрушића и других

Виши суд у Београду је дана 16.јуна 2017. године, донео и јавно објавио пресуду којом  су окр. Петрушић Југослава, ...

[ Детаљније ]

7.06.2017.

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Прелић Ђорђа

Виши суд у Београду је дана 7.јуна 2017. године, у поновљеном поступку, донео и јавно објавио пресуду којом је ставио ван снаге пресуду Вишег суда у Београду К.бр.3012/10 од 25.01.2011.године, преиначена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1.бр.3606/11 од дана 28.10.2011.године у погледу окр.Прелић Ђорђа и истог огласио кривим због...

[ Детаљније ]

7.06.2017.

Потврђена оптужница подигнута против окривљеног Јевте Јевтића и други

Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења (за организовани криминал) на седници већа одржаној дана 31.маја 2017.године донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за организовани криминал,  којом се тачком I, окр.Јевти Јевтићу и окр.Дарку Радаковићу ставља на терет извршење кривичног дела...

[ Детаљније ]

31.05.2017.

Потврђена оптужница подигнута против оптуженог Милосављевић Слободана и других („бивши министар Пољопривреде у влади РС“)

Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења (за организовани криминал) на седници већа одржаној дана 23. маја 2017. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за организовани криминал, подигнуту против окривљених Слободана Милосављевића и окр.Душана Протића, због...
[ Детаљније ]

22.05.2017.

Донета пресуда у поступку који се води против против оптуженог Миљана Чоловића

Виши суд у Београду је дана 22.маја 2017. године, у кривичном поступку који се води против окривљеног Миљана Чоловића, донео и јавно објавио пресуду којом је огласио окривљеног кривим због извршења кривичног дела силовање из члана 178 став 1 Кривичног законика, описано...

[ Детаљније ]

16.05.2017.

Потврђена оптужница подигнута против окривљеног Петровић Мирољуба

Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду на седници већа одржаној дана 5. маја 2017. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Вишег јавног тужилаштва, подигнуту против оптуженог Петровић Мирољуба, коме се ...

[ Детаљније ]

12.05.2017.

СAOПШTEЊE – ANNOUNCEMENT

Судиja зa прeтхoдни пoступaк Вишeг судa у Бeoгрaду je, ...

[ Детаљније ]

10.05.2017.

Потврђена оптужница подигнута против окривљеног Јоксимовић Драгослава и других

Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду на седници већа одржаној дана 8. маја 2017. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Вишег јавног тужилаштва, подигнуту против окр.Јоксимовић Драгославa, окр. Перић Немањe, окр. Јовић Александрa, окр. Аковић Младенa и окр. Бошковић Горанa, којима се ...

[ Детаљније ]

  Следећа страна»