Visi sud pretraga
10.04.2018.

Донета пресуда у поступку који се води против против оптуженог Космајац Драгослава и других

Виши суд у Београду је дана 10.априла 2018. године, у кривичном поступку који се води против оптуженог Космајац Драгослава и других, донео и јавно објавио пресуду којом су ОСЛОБОЂЕНИ ОПТУЖБЕ и то: оптужени Милидраг Драго, да је извршио....

[ Детаљније ]

4.04.2018.

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Подбићанин Абида и др. („Вехабије“)

Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 4. априла 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то ...

[ Детаљније ]

2.04.2018.

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Милоша Делибашић и др. („Убиство Николе Бојовића“)

Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 2 априла 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то: ...

[ Детаљније ]

20.03.2018.

Потврђена оптужница подигнута против оптуженог Владимира Ђурковића и других („Превара заменик председника ГО Чукарица“)

Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења (за организовани криминал) на седници већа одржаној дана 14. марта 2018. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за организовани криминал, подигнуту против окр.Владимира Ђурковића, због ...

[ Детаљније ]

20.03.2018.

Оптужница у кривичном поступку против окривљеног Зорана Марјановића

Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду дана 19.марта 2018.године донело је наредбу да Више јавно тужилаштво у Београду, у року од три дана од дана пријема наредбе суда, донесе ...

[ Детаљније ]

19.03.2018.

Изручење надлежном правосудном органу Комонвелта Аустралије, Кемпбела Дејвида Едварда Џона (Campbellа Davidа Edwardа Johnа)

Кривично веће Посебног одељења Вишег суда у Београду је дана 15.03.2018.године, донело решење којим је утврдило да су испуњене законске претпоставке за изручење надлежном правосудном органу Комонвелта Аустралије, Кемпбела Дејвида Едварда Џона (Campbellа Davidа Edwardа Johnа), по захтеву за изручење поднетом...

[ Детаљније ]

14.03.2018.

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог окр.Драгана Ђоковића и других (тзв.Превара)

Виши суд у Београду Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 14.марта 2018. године, донео и јавно објавио пресуду, којом је оптуженог Драгана Ђоковића огласио кривим због ...

[ Детаљније ]

14.03.2018.

Oбјављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Милоша Делибашића и др. („Убиство Николе Бојовића“)

Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Милоша Делибашића и других, због кривичног...

[ Детаљније ]

7.03.2018.

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Подбићанин Абида и других („ВЕХАБИЈЕ“)

Пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против ...

[ Детаљније ]

7.03.2018.

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Ђорђевић Миодрага и др. („Технохемија“)

Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог ...

[ Детаљније ]

  Следећа страна»