Visi sud pretraga

КУЋНИ РЕД

     Председник Вишег суда у Београду прописује кућни ред за зграде Вишег суда у Београду које се налазе у ул.Савска бр.17-а, у ул.Тимочка бр.15 и у ул.Устаничка бр.29.
 
     Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској згради, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.
 
      Са кућним редом упознају се судије и судско особље, а извод из кућног реда, који се односи на грађане, истиче се на видном месту у суду или на други погодан начин.
 
      Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда.

Кућни ред у судској згради Палата правде, у ул.Савска бр.17-а
Преузми документ (.pdf формат)

Кућни ред у судској згради у ул.Тимочка бр.15
Преузми документ (.pdf формат)

Кућни ред у судској згради у ул.Устаничка бр.29
Преузми документ (.pdf формат)