Visi sud pretraga

НОВИНАРСКА АКРЕДИТАЦИЈА

     Виши суд у Београду ће благовремено, најкасније дан раније, представнике средстава јавног информисања обавештавати о заказаним суђењима у предметима који су медијски пропраћени и то тако што ће обавештења о заказаним суђњима бити истакнута на веб страници овог суда, која се сваког петка ажурира подацима за наредну недељу.

      Подаци о заказаним суђењима могу се добити и путем контакта са лицем задуженим за односе са медијима, координатором за медије Бојаном Станковић, контакт телефон: 063/654-687, e-mail: bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs.

      

О активностима Вишег суда у Београду јавност ће имати могућност да се информише и путем саопштења за јавност и конференција за новинаре.      Новинарска акредитација није потребна уколико се присуствује главним претресима или рочиштима пред овим судом, с обзиром да су суђења, у начелу јавна.

 Новинарска акредитација је потребна уколико су новинарске куће заинтересоване да њихове екипе, које чине новинари, сниматељи и фоторепортери, направе снимак у унутрашњости зграде суда, и то уз претходно упућивање писаног захтева овом суду најкасније дан пре фотографисања и снимања, ради благовременог одлучивања.     Захтев за новинарску акредитацију може се поднети писменим путем, предајом молбе на шалтерима пријема Вишег суда у Београду, који се налазе у пријемној канцеларији у приземљима зграда овог суда у Ул.Савска бр.17-а, у Ул.Тимочка бр.15, као и у Ул.Устаничка бр.29, и то у периоду од 08,00 до 15,30 часова, или путем факса на број 00 381 11 6682-771, као и електронским путем на e-mail: uprava@bg.vi.sud.rs или на e-mail: bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs