Visi sud pretraga

ЗАПОСЛЕНИ

     Према новом Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду који је донет 22.12.2015.године, који је ступио на снагу 25.01.2016.године, Виши суд у Београду има укупно 397 запослених, од тога 263 државних службеника и 134 намештеника.
 
      У кривичном и парничном одељењу Вишег суда у Београду, наведеним Правилником утврђено је 54 радних места и систематизовано 268 запослених, од тога 186 државних службеника и 82 намештеника, док је у посебним одељењима Вишег суда у Београду - Посебном одељењу (за кривична дела организованог криминала) и Одељењу за ратне злочине, наведеним Правилником утврђено 30 радних места и систематизовано 129 запослених и то 77 државних службеника и 52 намештеника.

      Детаљнији преглед описа послова запослених у Вишем суду у Београду може се погледати у:

НОВИ Правилник  o унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Бограду од 22.12.2015. године 
Преузми документ (.pdf)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду - 5
Преузми документ (.pdf)

НОВИ Правилник  o унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Бограду од 25.03.2014. године 
Преузми документ (.pdf)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду - 4
Преузми документ (.pdf)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду - 3
Преузми документ (.pdf)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду - 2
Преузми документ (.pdf)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду - 1
Преузми документ (.pdf)

Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду
Преузми документ (.pdf)