Visi sud pretraga

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ

Судска писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду одељења и служби, који су потребни судској управи, а на основу којих извештаја се разматрају резултати рада појединих одељења, служби и суда као целине и дају предлози за унапређење рада у суду.

У суду се тромесечно, шестомесечно, годишње и трогодишње сачињавају извештаји о раду суда, одељења и судија по прописаној јединственој методологији и достављају се министру, непосредном вишем суду, Врховном касационом суду и Високом савету судства.

 

Годишњи извештај за 2016. год.
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај за 2015. год.
Преузми документ (pdf)

Програм решавања старих предмета у Вишем суду у Београду за 2016. годину
Преузми документ (pdf)

Програм решавања старих предмета у Вишем суду у Београду за 2015. годину
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај за 2014. год.
Преузми документ (pdf)

Програм решавања старих предмета у Вишем суду у Београду за 2014. годину
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај за 2013. год.
Преузми документ (pdf)

ТРОГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ - 2010-2012. год.
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај - 2012. год.
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај - 2011. год.
Преузми документ ( pdf )

Годишњи извештај - 2010. год.
Преузми документ ( pdf )