Visi sud pretraga

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ

Судска писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду одељења и служби, који су потребни судској управи, а на основу којих извештаја се разматрају резултати рада појединих одељења, служби и суда као целине и дају предлози за унапређење рада у суду.

У суду се тромесечно, шестомесечно, годишње и трогодишње сачињавају извештаји о раду суда, одељења и судија по прописаној јединственој методологији и достављају се министру, непосредном вишем суду, Врховном касационом суду и Високом савету судства.

 

Годишњи извештај за 2017. год.
Преузми документ (pdf) 

Годишњи извештај за 2016. год.
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај за 2015. год.
Преузми документ (pdf)

Програм решавања старих предмета у Вишем суду у Београду за 2018. годину
Преузми документ (pdf)

Програм решавања старих предмета у Вишем суду у Београду за 2017. годину
Преузми документ (pdf)

Програм решавања старих предмета у Вишем суду у Београду за 2016. годину
Преузми документ (pdf)

Програм решавања старих предмета у Вишем суду у Београду за 2015. годину
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај за 2014. год.
Преузми документ (pdf)

Програм решавања старих предмета у Вишем суду у Београду за 2014. годину
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај за 2013. год.
Преузми документ (pdf)

ТРОГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ - 2010-2012. год.
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај - 2012. год.
Преузми документ (pdf)

Годишњи извештај - 2011. год.
Преузми документ ( pdf )

Годишњи извештај - 2010. год.
Преузми документ ( pdf )