Visi sud pretraga

ОСНИВАЊЕ ВИШЕГ СУДА

      Законом о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/2008 и 104/2009) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", бр. 116/2008) основан је Виши суд у Београду, који је са радом почео 01. јануара 2010.године.

    Председник Вишег суда у Београду је Александар Степановић, судија Апелационог суда у Београду .

    Годишњим распоредом послова Вишег суда у Београду за 2016. годину одређена су следећа судијска одељења и број судија у истима:

  1. одељење за претходни поступак у којем поступа троје судија
  2. првостепено кривично одељење у којем поступа седамнаест судија
  3. другостепено кривично одељење у којем поступа шест судија
  4. одељење за малолетнике у којем поступају четири судије
  5. првостепено грађанско одељење у којем поступа петнаест судија
  6. другостепено грађанско одељење у којем поступа петнаест судија
  7. Посебно одељење (за организовани криминал) у којем поступа петнаест судија + троје судија из Одељења за ратне злочине + двоје судија  (претходни поступак)
  8. Одељење за ратне злочине у којем поступа шест судија + један судија (претходни поступак)

      Према новом Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду који је донет 22.12.2015.године, и који је ступио на снагу 25.01.2016.године, Виши суд у Београду има укупно 397 запослених, од тога 263 државних службеника и 134 намештеника.

       Привремено седиште Вишег суда у Београду је у згради правосудних органа у Катанићевој улици бр.15, у којој згради се налази одељење за претходни поступак, кривично одељење (првостепено и другостепено) и одељење за малолетнике. Грађанско одељење (првостепено и другостепено), као и одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију, налазе се у судској згради Вишег суда у Београду у Тимочкој улици бр.15, док се посебна одељења Вишег суда у Београду и то Посебно одељење (за организовани криминал) и Одељење за ратне злочине, налазе у судској згради у Устаничкој улици бр.29.
    
         Такође, Виши суд у Београду територијално је надлежан за подручје Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду, Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и Основног суда у Обреновцу.