Visi sud pretraga

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Јавне набавке у 2018. години:

 

ЈНМВ 8/2018 - Набавка мале вредности контролисања, одржавања - поправки инсталација паник расвете у објектима Вишег суда у Београду

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена

Одлука о обустави поступка

 

ЈНМВ 7/2018 - Набавка мале вредности услуга контролисања, одржавања  и др.

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу у поступку јавне набавке од 01.03.2018.године 

Одговор потенцијалном понуђачу у поступку јавне набавке од 12.03.2018.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне набавке

 

ЈНМВ 2/2018 - Набавка мале вредности услуга контролисањам, одржавања и др.

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора, у партијама 1, 2 и 4

Обавештење о закљученим уговорима по партијама 1, 2, и 4

Одлука о обустави поступка, у партији 3

Обавештење о обустави поступка набавке, у партији 3

 

ЈНВВ 1/2018 - Јавна набавка електричне енергије 

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

 

Јавне набавке у 2017. години:

 

ЈНМВ 11/2017 - Набавка мале предности по партијама кафе, чаја и сродних производа, безалкохолних освежавајућих напитака, негазиране и газиране минералне воде, воћних сокова

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору у партији 2

Обавештење о закљученом уговору у партији 1

 

ЈНМВ 10/2017 - Набавка штампаних образаца

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 9/2017 - Набавка ренгенског генератора

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 8/2017 - Одржавање и поправка лифтова

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 6/2017 - Јавна набавка мале вредности аудио видео опреме

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 5/2017 - Одржавање и поправка фотокопир апарата

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партије 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору - партије 1

 

ЈНМВ 4/2017 - Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 3/2017 - Јавна набавка одржавања и поправке лифтова

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

Одлука о додели уговора

 

ЈНМВ 2/2017 - Набавка штампаних образаца 

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка набавке

 

ЈНМВ 1/2017 - Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНВВ 2/2017 - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНВВ 1/2017 - Јавна набавка електричне енергије 

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавне набавке у 2016. години:ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБРАСЦИ

 

ЈНМВ 15/2016 - Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору у партији 1

Обавештење о закљученом уговору у партији 2

 

ЈНМВ 14/2016 - Одржавање и поправка лифтова

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 13/2016 - Одржавање и поправка фотокопир апарата

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 10/2016 - Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

ЈНМВ 8/2016 - Одржавање и поправка фотокопир апарата

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 7/2016 - Одржавање и поправка лифтова

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 6/2016 - Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНВВ 2/2016 - Набавка канцеларијског материјала и тонера

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измена конкурсне документације

Одговор потенцијалном понуђачу-1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 1/2016 - Штампани обрасци

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу-1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 2/2016 - Набавка безоловног бензина и дизел горива

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу-1

Измена конкурсне документације

Продужење рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНВВ 1/2016 - Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавне набавке у 2015. години:

 

ЈНМВ 16/2015 -  Услуге одржавања и поправке лифтова у објекту Савска 17а

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 9/2015 -  Услуге одржавања и поправке противпожарне опреме и инсталација за дојаву пожара

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима (партије 1,2, и 4)

Обавештење о закљученом уговору -партија 3

 

ЈНМВ 14/2015 - Јавна набавка мале вредности фотокопир апарата и пратеће опреме

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу-1

Одговор потенцијалном понуђачу-2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 8/2015 - Набавка кафе, чаја, безалкохолних напитака...

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу-1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 15/2015 - Набавка потрошног електро материјала

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈНМВ 5/2015 - Одржавање и поправка фотокопир апарата

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 6/2015 - Набавка потрошног хигијенског материјала

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 7/2015 - Набавка потрошног електро материјала

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Допуна конкурсне документације

Продужење рока за подношење понуда

Одговор потенцијалном понуђачу-1

Обустава поступка

 

 

ЈНМВ 4/2015 - Одржавање лифтова

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу-1 

Обавештење о закљученим уговорима

 

ЈНВВ 3/2015 - Набавка потрошног канцеларијског материјала и тонер касета

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈНМВ 3/2015 - Пуњење истрошених тонер касета

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Допуна конкурсне документације

Допуна конкурсне документацијe-2

Продужење рока за подношење понуда

Продужење рока за подношење понудa-2

Одговор потенцијалном понуђачу-1 

Одговор потенцијалном понуђачу-2

Одговор потенцијалном понуђачу-3

Одговор потенцијалном понуђачу-4

Одговор потенцијалном понуђачу-5

Одговор потенцијалном понуђачу-6

Обустава поступка


 

ЈНМВ 2/2015 - Набавка бензина и дизел горива

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 1/2015 - Набавка штампаног материјала

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

Одговор потенцијалном понуђачу-2

Одговор потенцијалном понуђачу-3

Одговор потенцијалном понуђачу-4

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНВВ 2/2015 - Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНВВ 1/2015 - Набавка уља за ложење

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавне набавке у 2014. години:

 

ЈНМВ 12/2014 - Набавка воћних и сокова од поврћа

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 6/2014 - Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

Одговор потенцијалном понуђачу-2

Одговор потенцијалном понуђачу-3

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 11/2014 - Набавка кафе, чаја и сродних производа, безалкохолних освежавајућих напитака, негазиране и газиране минералне воде, воћних и сокова од поврћа

Обавештење о подношењу захтева за заштиту права

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

Одговор потенцијалном понуђачу-2

Обавештење - закључен уговор у партији 2

Обавештење - обустава поступка у партији 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

 

ПП 1/2014 - Радови на санацији канализационе мреже

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одговор потенцијалном понуђачу

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 9/2014 - Одржавање и поправка ватрогасне опреме

Обавештење о закљученим уговорима

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

Измена и допуна конкурсне документације

Допуна конкурсне документације-2

Одговор потенцијалном понуђачу-2

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 

 

ЈНВВ 1/2014 - Потрошни канцеларијски материјал и тонер касете

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу - 2

Одговор потенцијалном понуђачу - 3

 

 

ЈНМВ 5/2014 - Услуге одржавања лифтова

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 3/2014 - Потрошни хигијенски материјал

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 2/2014 - Набавка бензина и дизел горива

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈНМВ 1/2014 - Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалним понуђачима у поступку ЈНМВ 1/2014

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 

 

Јавне набавке у 2013. години:

 

 ЈНВВ 3/2013 - Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измена конкурсне документације отвореног поступка набавке електричне енергије ЈНВВ 3/2013

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 11/2013 - Штампани канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 2/2013 - Отворени поступак јавне набавке уља за ложење

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалним понуђачима - додатне информације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда - ЈНВВ 2/2013

Измена и допуна конкурсне документације

Одговор потенцијалним понуђачима - додатне информације -2

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ 2/2013

ЈНМВ 10/2013 - Јавна набавка мале вредности два измењивача топлоте са пратећим радовима

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 10/2013

ЈНМВ 9/2013 -   Кафа, чај, безалкохолна пића, минералне воде итд.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 9/2013

 

ЈНМВ 14/2016 - Јавна набавка мале вредности 
                           услуга одржавања и поправке лифтова

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор потенцијалном понуђачу

 

 

 

 

 

 

ЈНВВ 1/2018 - Јавна набавка електричне енергије 

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈНМВ 2/2018 - Набавка мале вредности услуга контролисања,  
одржавања - поправке инсталације и уређаја за аутоматско откривање и
дојаву пожара и противпожарне опреме по партијама

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА