Visi sud pretraga

Архива

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Ђорђевић Миодрага и других („Технохемија“)


Датум: 24.01.2018. - Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку...

Виши суд у Београду је потврдио пресуду Првог основног суда у кривичном поступку против окр. Љубише Бухе


Датум: 24.01.2018. - Виши суд у Београду је, након одржане седнице већа, дана 17.јануара 2018. године, донео пресуду којом...

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптужене Живке Кнежевић и других


Датум: 11.01.2018. - Виши суд у Београду је дана 11. јануара 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОСЛОБОДИО ОД...