Visi sud pretraga

Архива

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Лојаница Раданка (заменик ОЈТ у Новом Пазару)


Датум: 28.06.2017. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 28.јуна 2017. године,...

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Раданка Лојанице („Заменик ОЈТ Нови Пазар“)


Датум: 23.06.2017. - Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,...

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Оливера Дулића и других


Датум: 23.06.2017. - Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,...

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Југослава Петрушића и других


Датум: 16.06.2017. - Виши суд у Београду је дана 16.јуна 2017. године, донео и јавно објавио пресуду којом  су окр....

Потврђена оптужница подигнута против окривљеног Јевте Јевтића и други


Датум: 7.06.2017. - Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења...