Visi sud pretraga

Архива

Пресуда у поступку који се води против окривљеног Тодора Пулетића и др.


Датум: 13.04.2017. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана 13.априла 2017. године у...

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Kљајевић Горана и других


Датум: 11.04.2017. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 10. априла 2017. године,...

Oбјављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Тодора Пулетића и других


Датум: 7.04.2017. - Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку...

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Угарковић Милана


Датум: 4.04.2017. - Виши суд у Београду је дана 4.априла 2017 године, донео и јавно објавио пресуду којом је...

РАДОВИ НА РЕКОСТРУКЦИЈИ ПАЛАТЕ ПРАВДЕ У ТОКУ


Датум: 3.04.2017. - 30.март 2017.године - Министар правде Нела Кубуровић, председник Вишег суда у Београду, Александар...