Visi sud pretraga

Архива

Пресуда у поступку који се води против окривљеног Пеураче Драгољуба


Датум: 31.01.2017. - Виши суд у Београду, Посебно одељење (за организовани криминал), дана 31 јануара 2017. године, у кривичном...

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Драгољуба Пеураче (предмет „Инспектор рада - мито“)


Датум: 25.01.2017. - Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води...

Oбјављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженe Јеремић Бојане и др. (предмет „Цигарете“)


Датум: 18.01.2017. - Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку...

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Бошковић Александра (раздвојен поступак из предмета „Ваљевска група“)


Датум: 17.01.2017. - Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води...

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Косић Жељка и др.


Датум: 17.01.2017. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 17.јануар 2017. године, донео је и...