Visi sud pretraga

Архива

Оптужница у кривичном поступку против окривљеног Косте Радановића и других враћена Тужилаштву за организовани криминал ради допуне истраге


Датум: 30.06.2016. - Кривично ванпретресно веће Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду дана 29.6.2016....

Одбијен захтев за понављање кривичног поступка вођеног због убиства пок. Бриса Татона


Датум: 23.06.2016. - Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, поново одлучујући

Заказан главни претрес у кривичном поступку који се води против окривљеног Мирослава Богићевића и других (предмет „ФАРМАКОМ“)


Датум: 23.06.2016. - Пред Вишим судом у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) у...

Пресуда у кривичном поступку против окривљеног Мирослава Мишковића


Датум: 20.06.2016. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана...

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против окривљеног Мирослава Мишковића


Датум: 9.06.2016. - У кривичном поступку који се пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду води против окривљеног...