Visi sud pretraga

Архива

Пресуда у поступку који се води против окривљеног Бећирић Предрага и других (предмет – СМС ПРЕВАРА)


Датум: 26.04.2016. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана 26. априла 2016. године у поступку...

Потврђена оптужница подигнута против окривљеног Мирослава Богићевића и других („предмет ФАРМАКОМ“)


Датум: 19.04.2016. - Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења (за организовани...

Поводом изручења осуђеног Дејана Пузигаће


Датум: 15.04.2016. - Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду данас је саслушало осуђеног Дејана Пузигаћу који је...

Пресуда у поступку који се води против окривљеног Дениса Павлова и других


Датум: 13.04.2016. - Виши суд у Београду, дана 13. априла 2016. године у кривичном поступку који се води против окривљеног Дениса...

Пресуда у поступку који се води против окривљеног Милоша Љујића и других (предмет „Нypo Аlpe Аdria bank“)


Датум: 7.04.2016. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана 7. априла 2016. године у поступку...