Visi sud pretraga

Архива

Потврђена оптужница подигнута против окривљеног Борислава Новаковића и других у предмету „ЈП Завод за изградњу града Нови Сад“


Датум: 29.04.2015. - Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења (за организовани криминал) на...

Пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог Челекетић Драгана и других


Датум: 29.04.2015. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана 28. априла 2015. године у поступку...

Донета пресуда у поступку који се води против окривљеног Жарка Даковића и других („царинска мафија”)


Датум: 24.04.2015. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана 23. априла 2015.године у поступку...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


Датум: 23.04.2015. - на основу чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима («Службени гласник РС» број 79/2005, 81/2005,...

Оптужница у предмету „Штрпци“ враћена ради доношења наредбе о допуни истраге


Датум: 20.04.2015. - Кривично ванпретресно веће Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду дана 9.4.2015. године донело је...

Донета пресуда у поступку који се води против окривљеног Слободана Кнежића и других („саобраћајна мафија”)


Датум: 16.04.2015. - Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана 15. априла 2015.године у поступку...

Потврђена оптужница подигнута против окривљене Јасне Матић и других („предмет СИЕПА“)


Датум: 16.04.2015. - Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења (за организовани криминал) на...