Visi sud pretraga

Архива

Пресуда Апелационог суда - осуђеног Ивана Грковића


Датум: 28.03.2013. - Кривично ванпретресно већеВишег суда у Београду, одлучујући поново о захтеву браниоца осуђеног Ивана...

Пресуда - опт. Неђељка Совиља и опт. Рајка Векића


Датум: 12.03.2013. - Виши суд у Београду – Одељење за ратне злочине донело је дана 11.03.2013.године и јавно обајвило пресуду...